Home

Welkom op de website van Stichting Inter Act.

In “Het Verhaal” kunt u meer lezen over de Stichting Inter Act.
Onder de pagina “Het Bestuur” stellen de bestuursleden zich voor.

De pagina “ onze projecten” zoemt meer in op samenwerking en projecten die tot nu toe zijn ondersteund. Toegevoegd zijn enkele documenten die betrekking hebben op de samenwerking tussen Stichting Inter Act en TAK Foundation, belangrijke informatie voor donateurs alsmede het jaarverslag van 2014. De button TAK Foundation brengt u naar de website van TAK Foundation in Kenia.
Wij nodigen u uit “onze projecten” te bekijken en we hopen dat u betrokken raakt.

Waterproject afgerond

Dankzij uw donaties en de verdubbeling van Simavi is het waterproject op het TAK project land afgerond. In het afgelopen jaar is er een windmolen geplaatst die het water uit de waterput dichterbij het dorp pompt. 200 families kopen voor een klein bedrag het water. Deze kleine bedragen worden op een spaarrekening gezet om toekomstig groot onderhoud aan het systeem van te betalen.

Hartelijk dank voor jullie donaties en natuurlijk ook aan Simavi voor haar steun!